حمایت 90% ثبت هزینه اختراع آمریکا

حمایت 90% ثبت هزینه اختراع آمریکا

کانون پتنت ایران از طرح هایی که به این سازمان ارائه میگردد و تاییدیه این سازمان را میگیرد حمایت مالی میکند . این حمایت شامل پرداخت 90% هزینه ثبت اختراع آمریکا و 50% هزینه PCT می باشد .