صادرات و واردات

    صادرات به معنای انتقال کالا و خدمات از کشوری به کشور دیگر است . واردات نیز به معنای وارد کردن کالاها و خدمات است که از یک کشور به یک کشور دیگر است. در رابطه با امر صادرات دو حالت کلی برای شرکتها و یا اشخاص متصور است. نخست ممکن است شرکت تمایل داشته باشد به صورت منسجم مدیریت امور صادرات و واردات را در شرکت خود نهادینه نموده و با بسترسازی به صورت منسجم فعالیت را به انجام رساند. این امرمستلزم پیاده‌سازی مدیریت این امور در شرکت و انجام بسترهای مدیریتی و قانونی (حتی مواردی نظیر ثبت برند) می‌باشد. در این چارچوب تدبیر اندیشان آرکا با اتکا با توان متخصصان مجموعه و همچنین بهره‌گیری از مجموعه‌های همکار یاری‌گر کسب وکار شما خواهد بود.
حالت دوم شرایطی است که بدون ایجاد زیرساخت واحد تمایل به انجام صادرات و واردات موردی و یا ارتباط با تجار خارجی دارد. در این موارد نیز در صورتی که بدون نیاز به امور زیرساختی مجموعه شما تمایل به این امور داشته باشد روابط و تنوع ارتباطی تجار همکار مجموعه راهگشای شما خواهند بود.
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی کارشناسان ما در کنار شما خواهند بود.

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا