امور مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و حسابداری

امور مالی و مالیاتی
    هر فرد یا شرکتی که آغاز به فعالیت اقتصادی نماید، برخی دغدغه‌های مالی و مالیاتی خواه ناخواه در برهه ای از فعالیت حرفه‌‌ای همراه ایشان می‌شود. فعالیت تحت لوای قانون الزاماتی دارد که عدم رعایت آن می‌تواند خسارات و جرایمی را به بار آورد. در این چارچوب تدبیر اندیشان آرکا علاوه بر راهنمایی فعالین و اعلام ضرورت‌های قانونی کلیه خدمات ذیل را در اختیار مراجعان محترم خود می‌گذارد.
 خدمات حسابداری و مالی
تنظیم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانیزه
تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و انجام امور مالی و مالیاتی شرکتها
انجام انبارگردانی پایان سال مالی
ثبت  و پلمب دفاتر قانونی
تهیه و تنظیم لیست های حق بیمه کارکنان و مالیاتهای تکلیفی به صورت مکانیزه
تنظیم اظهارنامه مالیاتی و خدمات و مالیاتی  تهیه صورتهای و و یادداشتهای همراه آن
تهیه صورتهای و خدمات مالی و گزارش خدمات مالی و مالیاتی سالیانه
تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده برای هر فصل
تنظیم گزارش فصلی خرید و فروش
تهیه بهای تمام شده محصولات و خدمات مالی برای شرکت های تولیدی
دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت ها در دارایی

خدمات مالی
تهیه و تنظیم لوایح و دفاعیه و شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف و  و مالیاتی
اعزام حسابدار و مدیر مالی به شرکت ها به صورت تمام وقت و پاره وقت
تهیه و تنظیم کلیه گزارش های مورد نیاز ممیزین مالیاتی  ، ممیزین مالیات بر ارزش افزوده، سازمان تامین اجتماعی و حسابرسان
ارائه سیستم خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی و خدمات به شرکت ها
طراحی کلیه فرم های اداری و خدمات مالی مورد نیاز شرکت ها
تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
انجام امور حسابداری معوقه شرکت ها و سازمان ها
انجام اصلاح حساب شرکت ها و خدمات حسابداری و خدمات حسابرسی خدمات مالی
ارائه راهکار مناسب جهت عقد قرارداد مالی پرسنلی و افزایش کارایی آنان و کلیه فرم های مورد نیاز پرسنلی
مشاوره ،ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مالی، انبار، حقوق و دستمزد (متناسب با فعالیت شرکت ها، موسسات، كارخانجات، اصناف و مشاغل خاص) تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه
تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی، بیمه، بانكی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
پیش رسیدگی و بررسی پرونده مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد شرکتها، موسسات، کارخانجات، اصناف و مشاغل خاص قبل از رسیدگی سازمان امور مالیاتی جهت پیشگیری و پیش بینی های مدیریتی
ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی و اجرای صحیح قوانین مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرائم و مالیات مضاعف.
(پیگیری و استرداد اضافه پرداخت) طلب (مالیات شرکتهای پیمانکاری (پیش پرداختهای مالیاتی) از سازمان امور مالیاتی.
رفع مشکلات حسابداری مالی و مالیاتی
حسابرسی تامین اجتماعی، حل اختلاف در هیاتهای تامین اجتماعی
مشاوره در امور تنظیم قراردادها

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا