پیگیری انواع مجوز ها و استانداردها

با استناد به ماده 588 قانون تجارت مبنی بر شناسایی کلیه حقوق اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی، می توان نتیجه گرفت شرکت هایی که وفق قانون تجارت تشکیل می شوند نیز می توانند دارای حقوق شناخته شده برای اشخاص شوند . از جمله حقوق مسلمه ای که قانون برای اشخاص قائل شده است و اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزصراحت بر آن دارد، اصل آزادی مشاغل است. لذا مشاغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، قابل گزینش توسط اشخاص ، اعم از حقیقی و حقوقی می باشد.
همچنین با استناد به اصل اباحه ی اعمال که زیربنای قانون گذاری ما نیز می باشد ، میتوان نتیجه گرفت هر عملی مباح و مجاز است مگر اینکه قانون صراحتا یا به فحوا ، نیاز به اثبات برای مباح بودن را ، بیان کرده‌باشد.
از این رو انتخاب و انجام برخی مشاغل نیازمند اخذ مجوزهای خاصی است. همچنین اخذ برخی مجوزها نقش مثبت در ارتقا برخی مشاغل دارند. بدین جهت متخصصان تدبیر اندیشان آرکا یاری‌رسان شما در شناسایی مجوزهای مورد نیاز کسب و کار شما خواهند بود. علاوه بر این در صورت تمایل می‌توانید پیگیری این امور را به ما بسپارید.

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا