امور کسب و کار و طرح های توجیهی

نگارش طرح توجیهی

   طرح توجیهی گزارشی است که توجیه پذیری یک طرح را در ابعاد مختلف از قبیل بازار، فنی و مالی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. همان‌طور که از نام طرح توجیهی برمی‌آید طرح توجیهی برای توجیه کردن سرمایه گذار، بانک، اشخاص و ... تدوین می‌گردد. هرچه قدر طرح توجیهی دقیق‌تر نوشته شود می‌تواند کمک بیشتری به متقاضی آن نماید. علاوه بر این طرح توجیهی چشم‌انداز و توجیه پذیری طرح را معین می‌کند و مفید است که اگر در ابتدای راه‌اندازی یک کسب و کار یا پرورش ایده‌ای هستیم ابتدا توجیه پذیر بودن آن را بررسی نماییم. تدبیر اندیشان آرکا به پشتوانه انجام خدمات متنوع نگارش طرح توجیهی مورد تایید، آماده تدوین طرح توجیهی مورد نیاز شما می‌باشد.

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا