دیده بان و رصد مالکیت فکری

در اقتصاد جهانی کنونی نقش مهم مالکیت فکری در تجارت بین الملل، سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی،بر کسی پوشیده‌ نیست.به طور کلی نظام مالکیت فکری بعنوان یکی از مسائل‌ زیر بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزاری‌ مهم برای توسعه پایدارمعرفی شده است. از طرفی عدم وجود ساز و کار مناسب تطبیق عرضه و تقاضای مالکیت فکری چالشی جدی است که ارائه راهکار و توجه اصولی به آن، خود می‌تواند کسب و کاری نوین و پر منفعت و دانش‌بنیان محسوب شود. از همین جهت تدبیر اندیشان آرکا در نظر دارد تا به جهت تسهیل تولید مالکیت فکری و تامین بهینه آن شامل استیفای کامل حقوق آن و زمینه‌سازی بهره‌گیری کامل از کلیه مزایا و همچنین حافظت و حمایت از تامین تولید هدفمند آن، دیده‌بان‌های جستجوگر حفاظتی را به مشتریان مطرح خود ارائه نماید. لذا رویکرد دو جانبه‌ای را در دو حوزه حفاظت و جستجوی مالکیت فکری در نظر گرفته‌ایم تا علاوه بر هدایت بازار فناوری به حفاظت از مالکیت صنعتی بپردازیم. لذا دیده‌بان‌های شرکت در دو حوزه دیده‌بان حفاظت و دیده‌بان جستجوگر تعریف می‌گردند. نخست دیده بان‌های حفاظت؛ شایان ذکر است این دیده‌بان که با نگرش جامع بر علم بین رشته‌ای مالکیت فکری تعیین شده است نقش مهمی در تغذیه و تامین دیده‌بان جستجوگر خواهد داشت. تدبیر اندیشان آرکا در نظر دارد تا از ارتکاب جرایم علیه مالکیت فکری در حد توان پیشگیری نموده و زمینه جلوگیری از خسارتهای ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری را در حد توان فراهم آورد.رویکرد دیگر دیده‌بان‌های جستجوگر که مبتنی بر بازار می‌باشد؛ به جستجوی بازار می‌پردازد. وظیفه  این دیده‌بان‌ها که با جستجو در بازار هدف مالکیت فکری مورد نظر به جستجوی موارد مشابه و تخلفات احتمالی می‌پردازد، موید  و مکمل دیگر حفاظت از مالکیت‌های فکری می‌باشد. دیده‌بان‌های جستجوگر با شناسایی بازار مالکیت فکری مورد حفاظت، به جهت محدودتر نمودن و امکان‌پذیر نمودن  دایره جستجو، به جستجوی موارد مشابه در میان تولیدات و تبلیغات می‌پردازند. شیوه کار این دیده بان که مبتنی بر تحقیقات تخصصی می باشد با شناسایی بازار هدف مالکیت فکری مورد نظر و بررسی پلکانی آن ( به معنای شناسایی و تحقیق از بازارهای کوچک و با افزایش گستره عمل در طی زمان ) و ارتباط با آن صورت خواهد گرفت. در کنار این جستجوها، کاربری دیگر و انطباقی دیده‌بان نیز، که با استفاده از پایگاه‌های رسته‌بندی شده‌ی داده، اقدام آن تسهیل می‌یابد به جمع‌آوری اطلاعات بازار اعم از نیازهای تولیدی صنعتی و یا اطلاعات تولیدی می‌پردازد. در جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات انبوهی از آن‌ها به وسیله ارتباط‌گیری با متولیان صنعتی و پژوهشی و یا خوشه‌ها و از سطح کلان به دست می‌آیند. ماحصل جستجوی دیده‌بان در حوزه‌ی نیازسنجی به بانک دیده‌بان حفاظت و ادامه بانک جستجو منتقل شده تا تطبیق‌ها و امکان‌سنجی لازم جهت تامین بر روی آن صورت گیرد. در همین فرآیند در صورت مشاهده تخلف در خلال جستجوها، مورد مذکور به دیده‌بان حفاظت و واحد حقوقی شرکت جهت پیگیری قضایی ارجاع داده می شود .

در صورت تمایل به آشنایی بیشتر با این خدمت با ما تماس بگیرید.

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا