تجاری سازی

   تجاری‌سازی مرحله نهایی فرآیند نوآوری و فناوری است که موفقیت و انجام آن منجر به ارائه دستاورد جدید به صنعت و بازار می‌شود.  این مفهوم شامل مجموعه فرآیندها و روشهایی است که منجر به انتقال دانش و فناوری از گروه یا فردی به فرد یا گروه دیگرمی‌شود و در نهایت این پروسه منجر به خلق ثروت می‌گردد.
   زمانی که صحبت از تجاری‌سازی می‌شود؛ دو موضوع قابل طرح است. نخست مدلهای تجاری‌سازی و دوم روشهای تجاری‌سازی. مدلهای تجاری‌سازی مجموعه فرآیندهایی هستند که اقدامات لازم برای به بازار رسیدن یک دستاورد فناورانه را تعیین می‌کنند. در رابطه با مدلهای تجاری‌سازی انواع مختلفی دارد که اکثرا دارای شباهتهایی نیز با یکدیگر هستند. اطلاعات  و معرفی این مدل‌ها در قسمت مقالات سایت نیز وجود دارد. در این حوزه با توجه به اهمیت کار، مطالعات و تجربه ‌انگاری‌های بسیاری توسط مجموعه تدبیر اندیشان آرکا به عمل‌ آمده که خروجی آن تدوین مدل‌های اختصاصی تجاری‌سازی تدبیر اندیشان آرکا ِمی‌باشد. مدل‌های تجاری‌سازی
تدبیر اندیشان آرکا به شرح ذیل می‌باشد:
الف) مدل تجاری سازی مبتنی بر نیاز صنعت تحت عنوان مدل هیوا تدبیر اندیشان آرکا نامیده می‌شود.
هیوا به معنای امید و آرزو، امید واحدهای صنعتی بوده که نیازهای آنان را برآورده می‌کند.  این مدل به عنوان ابزار حمایتی واحدهای تولیدی و صنعتی می‌باشد. هیوا تحقق نیازهای واحدهای صنعتی در چارچوب توانمندیهای دانشی است. بدین معنا که با توجه به اطلاعاتی که از حجم مالکیتهای فکری ثبت شده از دیده بان های ثبت شرکت تدبیر اندیشان آرکا بدست آمده و طبقه بندی شده است ؛ و از طرفی اطلاعات دیده بان های بازار که نیاز بازار  و صنعت را طی جستجو و استحصال فناوری کشف نموده است در طی مقاطع و از طریق رایزنی و تطبیق آنان عمل می‌نماید. به عبارتی هیوا از کشف نیاز واحد صنعتی و تطبیق آن با عرضه واحد فناور، تجاری‌سازی می‌کند.
ب) مدل تجاری‌سازی مبتنی بر ارائه فناوری جدید که تحت عنوان صدری تدبیر اندیشان آرکا نامیده می‌شود.   
صدری به معنی به اوج برنده، تجاری‌سازی فناوری جدید است که در قالب تولیدات و محصولات موجود نمی‌گنجد اما به خودی خود قابلیت تجاری‌سازی را دارد. در اینجا عملیات تجاری‌سازی به صورت صفر تا صد توسط مجموعه تدبیر اندیشان آرکا و تیم اجرایی معرفی شده توسط این مجموعه هدایت می‌شود. اهم فعالیت‌های این مدل به شرح ذیل است:
برنامه تجاری سازی صدری تدبیر اندیشان آرکا
برنامه تجاری سازی یافته های پژوهشی در هشت گام طراحی شده است که در ادامه به بیان هریک از گام های فوق الذکر اشاره خواهد شد:
1-  تولید ایده : در این بخش شرکت به جمع آوری کلیه ایده های صاحبان ایده که به صورت ثبت اختراع یا صرفا ایده‌ای پژوهشی است می پردازد این ایده ها را از بانک های مورد تایید خود در زمینه مهندسی نظیر مرکز رشد و فناوری ، مراجعه کنندگان ، صاحبان ایده در سطح دانشگاه‌ها و در بخش صنایع پزشکی از جانب علوم پزشکی مشهد جمع آوری میکند . در این بخش، شرکت ایده دریافت شده را به بانک ایده تعبیه شده این مرکز اضافه مینماید. لازم به ذکر است این بانک به تفکیک رشته‌ی مورد نظر در اختراع انجام می شود.
2-  ارزیابی و توسعه ایده : در این بخش شرکت جهت سنجش ارزش ایده و امکان سنجی در جهت یافتن بازار هدف اختراع و خریداران بالقوه و بالفعل و همچنین ارزشیابی ایده و اینکه آیا ارزش تجاری‌سازی را دارد یا خیر اقدام به فرستادن پرسش نامه‌ای با نام فرمت تجاری‌سازی می‌نماید تا کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت احقاق این مهم را در میان پرسش نامه مذکور از مخترع دریافت نماید . بدیهی است با دریافت اطلاعات مذکور از مشتری ارزشیابی ایده شروع شده که در این بخش متخصص از طریق سرچ میدانی (ارتباط گیری با ارگان های مشاوره اعم از خصوصی و دولتی ) یا سرچ اینترنتی به مطالعه بازار می پردازد و با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی به ارزیابی ایده از لحاظ قیمت می‌پردازد . در مواردی قیمت پیشنهادی از جانب مخترع و یا صاحب طرح می‌باشد که در این گزینه شرکت تنها مبلغ پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد .
3- بازار یابی هدف: در این بخش شرکت طرح توجیهی مخترع را به صورت مکتوب برای متقاضیان احتمالی طرح که در بانک سرمایه گذارهای این شرکت تعبیه شده است از طریق ایمیل ، فکس و یا حتی در صورت ضرورت به صورت حضوری در اختیار آنها قرار می دهد و رفع ابهام های ابتدایی تا قبول اولیه سرمایه گذار را برطرف می‌نماید در این مرحله به سرمایه‌گذار، فرصت جهت تجزیه و تحلیل‌های مورد نیاز را داده و مخترع را نسبت به وجود این سرمایه‌گذار مطلع می‌کنیم . قابل ذکر است با توجه به ضرورت اعتماد در این بخش شرکت در فرصت مقرر شده برای سرمایه‌گذار به مطالعه تکمیلی در ارتباط با آنها می‌پردازد از قبیل دریافت اطلاعات کامل در مورد تاریخچه شرکت، رزومه فعالیت‌ها و افتخارات شرکت سرمایه گذار و ....
4- جلسه حضوری با سرمایه گذاران: در این بخش شرکت با سرمایه‌گذارانی که قبولی داده‌اند و پیشنهاداتی در ارتباط با طرح مذکور داشته اند جلسه ای حضوری را هماهنگ می‌کند و در این جلسه صحبت‌های ابتدایی در خصوص طرح ارائه شده به سرمایه‌گذار داده می شود و وارد فاز پنجم تجاری‌سازی یافته پژوهشی می شویم. از بین سرمایه گذاران بهترین گزینه انتخاب می گردد.
5-  تست و بازارسنجی اختراع: در این مرحله شرکت از صاحب ایده درخواست میکند تا نمونه اولیه ساخته شده و یا نمونه نرم افزاری کالا را در اختیار شرکت قرار دهد تا از لحاظ فنی و امکان ساخت آن در اختیار سرمایه‌گذار به قطعیت رسیده شده برسد . بدیهی است در صورت ثبت نشده بودن طرح در این قسمت واحد حقوقی، تضمین‌های لازم برای عدم افشا طرح را قبل از ارائه به سرمایه گذار مقرر نموده و واحد بازرگانی در لوای بخش حقوقی این مرحله را طی می‌کند .
6-  برگزاری جلسات: در این مرحله شرکت به برگزاری جلساتی فی‌مابین مخترع و سرمایه‌گذار اقدام می کند تا در صورت بروز هرگونه ابهامی از سوی سرمایه‌گذار و حتی در مواردی تطبیق ایده با نیاز سرمایه‌گذار، مخترع حضور داشته باشد و در مورد ایده مطرح شده از جانب خود امکان دفاع را داشته باشد. مسلما در این بخش شرکت آرکا به عنوان واسط به صورت تیمی  حقوقی (جلوگیری از افشای ساخت طرح قبل از قرارداد توسط مخترع ) و بازرگانی (جهت هدف دادن به صحبت های مخترع ) حضور خواهد داشت. تمامی هماهنگی‌ها جهت برگزاری جلسات اعلام نیاز‌های هر دو طرف از طریق این شرکت انجام می پذیرد.
7- امضای قرار داد: بعد از به قطعیت رسیدن امکان پیاده سازی این طرح در مجموعه سرمایه گذار، شرکت وارد بخش قرارداد دانش فنی با سرمایه گذار می شود در این بخش بنابر تشخیص واحد بازرگانی و مشاوره از بخش حقوقی شرکت، امکان سنجی جهت امضای نوع قرارداد دانش فنی سرمایه‌گذار با مخترع را شروع میکند بعد از توافق در شرکت آرکا قراردادهای مورد توافق در جلسه‌ای جداگانه با صاحب ایده و سرمایه‌گذار، مطرح و در این جلسات نظرات سرمایه‌گذار و مخترع را ارزیابی می‌کند و در جلسه‌ای مشترک به عنوان واسط بین دو طرف قرارداد آن گزینه‌ای را که بهترین انتخاب ممکن و مورد قبول دو طرف است را تنظیم و در اختیار طرفین قرار می‌دهد. بدیهی است در صورت تمایل به پیشنهاد دادن چارچوب قرارداد توسط هر یک از طرفین، پس از دریافت پیش قرارداد توسط واحد بازرگانی، به واحد حقوقی ارجاع داده شده تا قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد  که با توجه به تخصص این بخش در زمینه حقوق قرارداد مورد ارزیابی واقع شده توسط آنها هیچگونه جانبداری نخواهد داشت.
8- حفاظت : کار تجاری سازی یافته پژوهشی در کلیه ارگان‌ها تا این قسمت به اتمام می‌رسد ولی در صورت تمایل، مخترع می تواند قراردادی مجزا با این شرکت امضا نماید که در این قرارداد شرکت آرکا متعهد می شود در صورت ورود هرگونه کالای مشابه به بازار چه با پیگیری ها از جانب شرکت و چه اعلام سرمایه گذار یا مخترع اقدامات قانونی جهت جمع کردن کالا از بازار را با تکیه بر قانون 20 سال انحصاری تولید کالا برای صاحب اختراع  انجام دهد.
بدیهی است با توجه به متغیر بودن مراحل تجاری سازی نمیتوان در مورد رویه ی تجاری سازی کلیه ی یافته های پژوهشی از آن استفاده نمود . و قابل ذکر است ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﻲ روﺷﻬﺎي اﺑﺘﻜﺎري ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎدﺷﺪه ﻛﺎﺳﺖ .
در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ تعداد کمی از یافته های پژوهشی ارزش تجاری سازی را دارند. اﻳﺪه ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺠﺎري ﻛﻪ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎيی هستند که باید مخترعان  در این زمینه اطلاعات لازم را داشته باشند علاوه برآن با توجه به اینکه طرح بدون ثبت اختراع امکان کپی رایت بدون پیگرد قانونی را برای افراد سودجو به همراه می آورد لذا لازم است تا در کارگاه‌ها و سمینار‌هایی با محوریت مالکیت فکری و تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی امکان اطلاع رسانی برای مخترعان عزیز را فراهم آوریم .
تجمیع دو مدل تجاری سازی مجموعه تدبیر اندیشان آرکا به شرح ذیل می‌باشد:

جهت انجام فرآیند تجاری سازی توسط مجموعه تدبیر اندیشان آرکا در صورت تمایل فرم‌های ذیل را تکمیل و یا با کارشناسان مجموعه تماس حاصل فرمایید:
فرم خلاصه فناوری
فرم عرضه فناوری

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا