عارضه یابی واحدهای صنعتی

فرایند عارضه یابی
سازمان متعالی، به سازمانی گفته می شود که کیفیت خروجی های آن مورد رضایت مشتریان، مصرف کنندگان، کارکنان، سهامداران، تامین کنندگان و جامعه قرار داشته باشد. در این بین مساله عارضه یابی، تفاوت بین آنچه هست یا خواهد بود و آنچه که باید باشد یا می تواند باشد؛ است. در عارضه یابی با هدف دستیابی به یک موقعیت مطلوب برای واحد یا سازمان مورد هدف، نشانه، عبارت از پدیده قابل مشاهده ای است که ناشی از وجود یک مساله بوده و همراه با آن است. علت، عبارتست از یک دلیل ثابت شده در مورد مساله. راهکار، تغییری که می تواند مساله را با موفقیت حذف یا خنثی کند. فرآیند عارضه یابی که شرکت تدبیر اندیشان آرکا به انجام می‌رساند؛ شامل ممارست با واحد پذیرنده به منظور شناخت عارضه‌ها و سپس ارائه راهکار بهبود یا ارتقا می‌گردد. در مسیر اجرایی شدن این راهکار یا بهبود، مشاوران تدبیر اندیشان آرکا تا نهادینه شدن شرایط جدید واحد را همراهی می‌نمایند.
مراحل انجام عارضه یابی به طور کلی به شرح زیر است:
طرح موضوع و بیان مسئله یا مسایل سازمان
کسب موافقت مدیریت ارشد شرکت برای اجرای پروژه عارضه یابی
انتخاب مشاورین با تجربه که فعالیتهای قبلی آنها در صنعت مربوطه باشد
 تشکیل تیم عارضه یابی به منظور ایجاد تفاهم و کسب حمایت و همکاری مدیران
انجام آموزشهای اولیه، توجیه و ایجاد اعتقاد در مدیران و سایر اعضا
تهیه برنامه و انجام عارضه یابی (علت یابی)
ارائه راهکارهای بهبود
تدوین و ارایه گزارش

انواع عارضه یابی:
1- عارضه یابی سطحی
در این نوع عارضه یابی اطلاعات کلی سازمان از راههای مصاحبه، پرسشنامه، بازدید و مطالعه مستندات جمع آوری شده و سپس محاسبات لازم برای محاسبه شاخص های بهره وری و سودآوری سازمان انجام می شود. سپس ارتباط اطلاعات با یکدیگر و وضعیت شاخصهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و جایگاه شرکت در محیط بیرونی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت عملکرد سازمان مورد قضاوت قرار می گیرد. در این مرحله در مورد ضرورت انجام بررسی دقیق تر و عمیق تر نیز تصمیم گیری می شود.
2- عارضه یابی دقیق و تفضیلی
این مرحله شامل 5 مرحله می باشد:

نتایج اجرای طرح عارضه‌یابی در واحد می‌تواند تمام یا بخشی از موارد ذیل باشد:
نتايج عملكرد شامل مواردی از قبیل ذیل می‌گردد:
1-بهره وري(ميزان درجه استفاده موثر از هر يك از عوامل توليد است)
2-اثربخشي (انجام دادن كارهاي درست)
3-كارايي (انجام دادن درست كارها و فعاليت هايي است كه ما را در دستيابي به اهداف شخصي،خانوادگي،گروهي،سازماني و ملي ياري مي رسانند.)
4-نوآوري (فرآيند اخذ انديشه خلاق و تبديل آن به محصول، ابزار و روش هاي جديد عمليات)
5-كيفيت (تطبيق با استاندارد و تطبيق براي كاربرد را كيفيت گويند)
6-رضايت كاركنان (رضايت شغلي نوعي زمينه، گرايش، تمايل، علاقه، استعداد يا به طور كلي نوعي نگرش فرد نسبت به محيط كارش و بيان احساساتش نسبت به شغل خود مي باشد. )
7-سودآوري(استفاده موثر از همه ظرفيت هاي موجود، افزايش كارايي و اثر بخشي مديران و كاركنان، پائين نگه داشتن هزينه هاي توليد، منجر به سودآوري شركت يا بنگاه مي شود.)
8-مسئوليت اجتماعي (سازمان يا بنگاه بايد يك سيستم زيست محيطي مطابق با الزامات استاندارد بين المللي را ايجاد، مدون، اجرا و نگهداري نمايد و بطور مستمر آن را بهبود دهد و چگونگي برآورده كردن اين الزامات راتعيين نمايد.)
9- حقوقی: افزایش امنیت حقوقی معاملات، کاهش سوخت مطالبات، امنیت داده‌ها و عدم افشا نوآوری، حفظ انحصار مالکیت فکری

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا