بازاریابی و استقرار واحد فروش

بازاریابی مفهومی مدیریتی است که مجموعه‌ای از فرآیندها را در چارچوب اتصال عرضه به تقاضا شامل می‌شود. به طور عمده خدمت تدبیر اندیشان آرکا در چارچوب بازاریابی شامل تحلیل وضعیت موجود و اصلاح و یا بهبود آن به منظور افزایش فروش و یا افزایش مشتریان در نظر گرفته می‌شود.
در صورت انتخاب خدمت استقرار و هدایت فروش و تبلیغات شرکت، ابتدا ساختار سازمانی فعلی، محصولات، حجم فروش و تناسب آن با حجم بازار، میزان سوخت و ساز مالی، میزان سود قابل دسترس، وفاداری مشتریان، استراتژی برند، دارایی‌های فکری و غیره عارضه یابی شده و اشکالات آن یابش می‌شوند. سپس بر مبنای شرایط موجود با استراتژی دوجانبه گذران موقت با شرایط موجود، و اصلاح رویکرد، اقدام می‌شود. بدین معنا که در کنار اینکه، به طور موقت و جهت گذران جاری، با متد جاری شرکت فروش توسعه می‌یابد در همین حین  بر اساس مدل فلیپ کاتلر (برنامه بازاریابی و فروش سیستماتیک) سازمان فروش به صورت علمی نوسازی می‌شود. در این برنامه ابتدا تحقیق بازار به صورت کتابخانه‌ای و میدانی به منظور شناخت نیاز مشتری مطالعه می‌شود و سپس برنامه بازاریابی ( در چند حالت بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت) تعریف می‌شود. اجرای راهکار نیز متناسب با برنامه انجام خواهد شد. ایجاد کمپین تبلیغاتی، مدیریت برند، راهکارهای حقوقی حفظ انحصارهای تولیدی، چگونگی بهره‌مندی از مزایای قوانین جدید، رصد و انتقال فناوری‌های جدید به شرکت، تجهیزات، و ارتباطات با دانشگاهها نیز به عنوان مزیت رقابتی و جهت کاهش سوخت و ساز و هدر رفت منابع به اجرا خواهند رسید.  این مقوله که به نوعی ارتقاء بازار و فروش در کنار سطح تکنولوژی محسوب می‌شود؛ با دو رویکرد ابزار کمکی انجام می‌پذیرد. در رویکرد نوع اول که از صنعت به واحدهای پژوهشی است، نیازهای مکشوفه و یا اعلام شده از سوی واحد صنعتی و یا سرمایه‌گذاری به منابع دانشی نظیر دانشگاهها و شرکتهای دانش‌بنیان ارائه شده و با توانمندی‌های دانشی ترکیب می‌شود. در رویکرد نوع دوم که رویکرد از منابع دانشی به واحدهای صنعتی است طرح‌های موجود منابع دانشی، در دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان که توسط اتاق فکر رصد گردیده، به شرکت پیشنهاد می‌شود. قابل به توضیح است نیاز‌های صنعتی می‌تواند شامل مواردی نظیر ارتقاء کیفیت محصولات موجود ارائه محصول و یا فناوری جدید و یا حتی حل مشکلات و نیازهای دستگاه‌ها، تجهیزات و ... باشد. در این راستا امکان تزریق نوآوری به سیستم کاری واحد نیز وجود دارد. همچنین در هر حوزه امور حقوقی حتی‌الامکان توسط تیم تامین می‌شود. اقدامات  تیم به صورت زنجیره خدمات  بوده که در نهایت منجر به توسعه شرکت و کسب مزایای آن می‌شود. البته خدمات تدبیر اندیشان آرکا بسته به پرونده‌های مختلف و شرایط آن، به صورت متفاوت تعریف خواهد شد.

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا