طراحی صنعتی و طراحی نقشه‌ها

دپارتمان طراحی صنعتی
تجربیات شرکت تدبیر اندیشان آرکا که مبتنی بر حضور در واحدهای صنعتی بوده است، نیاز به راه‌اندازی واحد طراحی صنعتی سیار جهت کاهش هزینه‌های شرکت‌های محترم تولیدی و صنعتی استحصال نموده است. از این رو در پی تجربه‌های اجرایی؛ دپارتمان طراحی صنعتی در شرکت تدبیر اندیشان آرکا راه‌اندازی گدیده و آماده خدمت‌رسانی می‌باشد. خدمات این دپارتمان به شرح ذیل می‌باشد:
ارائه نقشه فنی و طراحی محصولات موجود واحد تولیدی- صنعتی
طراحی محصولات جدید واحدهای تولیدی- صنعتی
ارائه نوآوری در طراحی صنعتی
طراحی نرم افزاری نقشه‌های اختراعات
همچنین با  توجه به ضرورت آماده‌سازی نقشه‌های اختراع در فرمت مشخص و طبق ضوابط قانونی، با نرم افزار، طراحی نقشه‌های اختراعی نیز در فصل کاری خدمات شرکت موجود می‌باشد. قابل به عرض است طبق قانون نقشه اختراع بایستی شرایط ذیل را داشته باشد:
ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 درخصوص نحوه تنظیم نقشه اختراع مقرر می دارد:در ترسيم نقشه ها بايـد نكـات زير رعايت شوند: 1- در يك روي صفحه كاغذ در قطع A4، با خطوط پر رنگ و يكدست مشكي و غير رنگي كشيده شـده و ترجيحاً در رسم آنها از ابزارهاي فني نقشه كشي يا نرم افزار مناسب استفاده شود و حداكثر حاشيه اوراق به ترتيب از بالا 2/5، از چپ 1/5، از راست 2/5 و از پايين 1 سانتيمتر باشد؛ 2- وضوح و شفافيت نقشهها به نحوي باشد كه امكان تصوير يا تصوير برداري آن ميسر شود؛ 3- تمام عناصر نقشه يا نمودار داراي مقياس يكسان باشد، مگر آنكه براي فهـم اختـراع برجسـته نمـودن بخش خاصي از نقشه يا نمودار ضروري باشد؛ 4- تا حد امكان به صورت عمودي در صفحه قرار گيرد؛ 5- اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذكر شده و خوانا باشند؛ 6- هيچ توضيحي نبايد روي نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛ چنانچه كار شما يك فرآيند ميباشد بلوك دياگرام كار خود را ترسيم نماييد. توجه داشته باشید فایل نهایی را به صورت Image و یا pdf ارسال نمایید.
اگر موضوع مورد ادعای اختراع یک فرآیند یا الگوریتم صنعتی باشد مراحل فرآیند را به صورت بلوک دیاگرام باید به عنوان نقشه ارائه شود و همچنین اگر موضوع مورد ادعای اختراع سنتز شیمیایی باشد فرمولاسیون (ترکیبات با ذکر نسبت مواد ترکیبی) را به عنوان نقشه ارائه دهند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ایران - مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه
مرکز رشد و فناوری شماره 4

ایمیل: arka_idea@yahoo.com

تلفن : 05138799447

آرکا

درباره ما

شرایط و قوانین

ثبت و شکایات

پرسش و پاسخ

خدمات

خدمات حقوقی

خدمات مدیریتی - بازرگانی

سایر خدمات

تعاونی تدبیر اندیشان آرکا